THUN- je najveći češki proizvođač porcelana i jedan od najpoznatijih i najstarijih brendova sa tradicijom od 220 godina.